Referat Analiza Strategiilor De Piata Utilizate De Intreprindere

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 19 Mai 2015

Descriere Referat

    Strategii de produs, de preţ, de plasament sau de promovare, tot acest mix de marketing este important pentru dezvoltarea oricărei societăţi comerciale care îşi doreşte satisfacerea pe deplin a consumatorilor săi, în condiţii eficiente. Strategiile de piaţă constituie materializarea obiectivelor pe care firma îşi propune să le atingă: creşterea profitului, extinderea pe piaţă, etc.

    Strategia de piaţă este oglinda atitudinii firmei faţă de piaţă, a posibilităţilor pe care firma de deţine de a influenţa piaţa. Spre deosebire de alte forme ale strategiei de marketing, strategia de piaţă este punctul iniţial, cel de la care se pleacă în elaborarea celorlalte strategii care îi sunt sontinuarea şi în acelaşi timp concretizarea ei.

    Activitatea firmei si strategia de piaţă sunt într-o legătură de interdependenţă, firma fiind nevoită să se adapteze rapid, prin decizii strategice adecvate şi optime, evoluţiei în paşi galopanţi ai pieţii. In genere, firmele au mai multe opţiuni strategice, cea mai bună urmând să fie aleasă în urma analizei noilor cerinţe ale pieţii. Există mai multe tipuri de strategii, în funcţie de dinamica pieţii (strategii de creştere, menţinere, restrângere), în funcţie de structura ei (strategii nediferenţiate, diferenţiate, concentrate), în funcţie de schimbările ei (strategie activă, adaptivă sau pasivă), în funcţie de exigenţele pieţii sau în funcţie de nivelul competiţiei pe piaţă (strategie ofensivă sau defensivă). 

    Ultima parte a referatului prezintă un studiu de caz pentru exemplificarea concretă a acestor tipuri diferite de strategii de piaţă.
Descarca referat