Referat Metode De Sortare In Pascal

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 12 Iunie 2016

Descriere Referat

        Limbajul Pascal este unul dintre multele limbaje de programare existente acum. Aproape fiecare aplicatie Pascal are nevoie de o anumita ordonare, fie ea crescatoare sau descrescatoare pentru anumite elemente (vectori cu elemente integer, word, char etc.) si aceste metode de sortare fac obiectul proiectului acesta. Ele sunt apoi prezentate pe scurt in prezentarea PowerPoint care are 11 slideuri.

Extras din referat:

        "Apariţia limbajului Pascal este un rezultat al conceptelor dezvoltate ca urmare a crizei programării ce caracteriza domeniul progrămării calculatoarelor la sfârşitul anilor ’60. In această perioadă, răspândirea pe plan mondial a prelucrării automate a datelor a cunoscut o extindere remarcabilă, trecându-se la abordarea şi rezolvarea unor probleme din ce în ce mai complexe. Programele mari asociate acestor probleme s-au complicat în aşa măsură încât au devenit foarte greu accesibile, chiar şi pentru autorii lor. Inţelegerea, depanarea şi dezvoltarea unor astfel de programe prezintă dificultăţi majore. Limitările limbajelor de programare cu largă utilizare în epocă (FORTRAN, COBOL etc.), dublată de inexistenţa unor principii clare, care să impună o disciplină a programării, au favorizat în mare măsura programarea empirică. Ca răspuns la cerinţa de elaborare a unei metodologii generale de dezvoltare sistematică a programelor s-a cristalizat metoda proiectării şi programării structurate. Un program structurat este constituit din unităţi funcţionale bine conturate, ierarhizate conform naturii intrinseci a problemei. In interiorul unor astfel de unităţi, structura se manifestă atât la nivelul acţiunilor (instrucţiunilor), cât şi al datelor. Programarea structurată este o metodă independentă de limbajul de programare, acţionând la nivelul stilului de lucru. Totuşi, practica a demonstrat că limbajul de programare poate înlesni în mod hotărâtor realizarea desideratelor evidenţiate. Limbajul Pascal reprezintă un exemplu edificator în acest sens. El a apărut într-o formă preliminară în 1968, autorul său fiind profesorul elveţian Niklaus Wirth. Numele limbajului a fost ales ca un omagiu adus marelui matematician, fizician, filosof şi scriitor francez Blaise Pascal (1623-1662), primul care, în 1642, a inventat o maşină de calcul. 
Descarca referat