Referat Disparitati Regionale In Macrojudetul Botosani Iasi Si Vaslui

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 10 August 2016

Descriere Referat

        Conceptul de disparitate a apărut datorită decalajelor dintre ţările dezvoltate şi cele mai puţin dezvoltate. Astfel încât acestea concurează pentru a reduce diferenţele existente. Au existat schimbări dramatice în economia globală, deşi disparităţile nu sunt doar economice, însă acestea accentuează disparitatea dintre ţări. Disparităţi există atât la scară globală, cât şi la scară naţională sau regională.
        Ţările care vor să concureze economia globală trebuie să posede capacităţile şi resursele necesare pentru a fi competitive. Unele regiuni din India, cum ar fi Bangalore, dispun atât de tehnologie, cât şi de oameni capabili să o utilizeze, însă nu acelaşi lucru se poate spune despre majoritatea ţărilor din Africa. Pe măsură ce globalizarea şi noile tehnologii reduc decalajul dintre anumite ţări în curs de dezvoltare (China, India etc.) şi ţările industriale avansate, decalajul dintre Africa şi restul lumii se amplifică.
        De asemenea, în interiorul ţărilor, decalajul dintre săraci şi bogaţi sporeşte şi, odată cu el, decalajul dintre cei care pot face faţă unei competiţii globale şi cei care nu reuşesc.
Disparităţile au existat dintotdeauna, dar o atenţie sistematică se acordă începând cu anii 50 ai sec. XX, în contextul reconstrucţiei de după cel de-al II-lea război mondial. Atât clasa politică, cât şi opinia publică conştientizează disparităţile regionale ale economiei şi pericolele sociale şi politice pe care acestea le pot determina.
        O atenţie deosebită, aşa cum am menţionat mai sus, o au disparităţile economice. Astfel creşterea economică este inegală în spaţiu, ceea ce se traduce prin disparităţi. Aceasta atrage atenţia economiştilor şi oamenilor politici care încearcă să reducă dezechilibrele prin instrumentele furnizate de ştiinţa regională, care a apărut pentru a răspunde la problemele puse de regiune.
        Contextul apariţiei studiilor privind disparităţile a fost determinat de fenomenele desfăşurate în ultimii 50 de ani, studii regionale frecvente, ceea ce făcut ca temele principale să se astfel:
- localizarea activităţilor economice;
- organizarea şi structurarea economica a spaţiului;
- interacţiunile spaţiale;
- sistemele urbane;
- dezvoltarea regională (teoria economică a dezvoltării, disparităţile spaţiale, creşterea economică, structura economică, planificarea şi amenajarea teritoriului, politica regională).
        Studiile geografice sun influenţate de explozia urbană, creşterea demografică, post-industrializarea , cee ce demonstrează că disparităţile au devenit un subiect frecvent pentru cercetători.
Descarca referat