Referat Analiza Spatiului Rural Al Colinelor Tutovei

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 23 Iulie 2016

Descriere Referat

        Disparitaţi ale calitaţii locuirii  în Colinele Tutovei
        Recensământul populaţiei din luna martie 2002 a certificat o realitate demografică care apărea ca tendinţă încă de acum 10 ani, la recensământul precedent: scăderea populaţiei judeţului Bacău cu 3,9 % faţă de anul 1992, fenomen generalizat la scara întregii ţări dacă ţinem cont că doar două judeţe (Ilfov şi Iaşi) au înregistrat creşteri (nesemnificative) în timp ce toate celelalte au cunoscut un regres, maximul fiind de – 11,4% în judeţul Caraş – Severin.
        Trendul pozitiv al numărului locuitorilor s-a oprit în anul 1992 după care se manifestă o tendinţă cvasigenerală de scădere , astfel încât în ultimi 10 ani ritmul mediu a fost de – 0,5 %( - 111,185 persoane/an) iar în cazul judetului Bacău de – 0,4% ( - 2876 persoane /an). 
        Cauzele apariţiei disparităţilor regionale au fost analizate şi explicate în majoritatea teoriilor ştiinţei regionale (localizarea, dezvoltarea endogenă etc.), care au încercat să ofere răspunsuri la întrebarea: de ce unele regiuni cunosc o dezvoltare mai rapidă comparativ cu altele. Explicaţiile au fost  numeroase şi au fost în concordanţă cu valorile perioadei de referinţă (în primă fază, prezenţa unor condiţii naturale favorabile, resurse importante şi valoroase, apropierea de anumite pieţe şi, ulterior, inovarea, instituţiile regionale, politicile şi contextul naţional, zonal etc.).
        În ultima perioadă, discuţiile privind disparităţile regionale atrag după sine necesitatea de a aborda procesul de convergenţă ce are loc în cadrul unor comunităţi de state, care decid eliminarea barierelor de orice fel. Se manifestă un interes mai mult decât evident pentru anumite modele de analiză spaţială privind inegalităţile, reducerea diferenţelor teritoriale în mărimea veniturilor, în infrastructură etc.
Descarca referat