Referat Studiu De Caz Privind Reglementarea Unei Societati Comerciale Din Romania

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 25 Mai 2015

Descriere Referat

Administrarea unei societati comerciale depinde de forma ei si este reglementata prin legea nr 31 din 1990, aceasteia fiindu-i aduse cateva modificari in 2006. Sunt astfel clar stabilite conditiile numirii administratorilor, modul in care acestia sunt desemnati si durata functiei lor, remunerarea, obligatiile pe care le au, dar si cum poate avea loc si ce presupune incetarea functiei lor. Vorbim in acest sens de
- societate in nume colectiv care poate avea unul sau chiar mai multi administratori, atat persoane fizice, cat si juridice
- societate in comandita simpla, in linii mari situatia fiind asemanatoare celei in nume colectiv
- societate cu raspundere limitata, SRL, in cazul careia administratorii, unul sau mai multi, pot fi asociati sau nu.
- societate in comandita pe actiuni a carei administrare este la fel ca in cazul celei in comandita simpla sau in nume colectiv
- societate pe actiuni. In acest caz, daca sunt mai multi administratori, se formeaza un consiliu de administratie. Vorbim in cazul societatii pe actiuni de doua tipuri de sisteme de administrare: un sistem monist si un altul, dualist.
In cazul sistemului monist, administratorii, in cazul in care sunt mai multi, trebuie sa fie in numar impar si formeaza consiliul de administratie. Daca este un singur administrator, acesta este numit prin actul constitutiv. Daca sunt mai multi, acestia sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, durata mandatului administratorilor neputând fi mai mare de patru ani, iar a celor din consiliul de administratie- doi ani.
Sistemul dualist este unul optional in economia romaneasca. In cadrul societatii pe actiuni, directoratul este insotit de un consiliu de supraveghere care ii verifica activitatea, membrii celor doua formatiuni trebuind sa fie in mod obligatoriu diferiti, ocuparea functiilor atat in directorat cat si in consiliul de supraveghere fiind incompatibila.
Extras din referat:
“Hotararile adunarii generale a societatii se duc la indeplinire de administrator. In legatura cu administratorul sau administratorii societatii comerciale, in functie de forma juridica, legea are prevederi diferite. Ne vom ocupa de aspectele generale privitoare la administratori.
Administrator al societatii poate fi o persoana fizica sau chiar juridica, situatie in care aceasta trebuie sa desemneze un reprezentant. Reprezentantul administratorului, persoana juridica, trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca administratorul, persoana fizica, si are aceleasi obligatii si raspunderi.

1.Conditii cerute pentru numirea administratorilor
a. Capacitatea administratorului – trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina si sa nu fie considerat, potrivit legii, incapabil (art. 135 cu trimitere la art. 6 din Legea 31/1990).
b. Onorabilitatea administratorului – nu poate fi numit administrator o persoana care a suferit condamnari pentru fapte prevazute de lege (art. 135 cu trimitere la art. 6 din Legea 31/1990).
c. Cetatenia administratorului – cu exceptia societatilopr pe actiuni si societatile in comandita pe actiuni la care potrivit legii administrator sau presedinte al consiliului de administratie si cel putin jumatate din numarul administratorilor trebuie sa fie cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel (art. 134 alin. 4 din Legea 31/1990) la celelalte societati comerciale, administrator poate fi orice persoana indiferemt de cetatenie.
d. Calitatea de asociat a administratorului – legea prevede ca la societatile in nume colectiv si societatile in comandita simpla, administratorul trebuie sa fie si asociat. O alta regula obligatorie este ca la societatile in comandita simpla, administratorul trebuie sa fie asociat comanditat.
e. Limitarea cumulului – legea stabileste ca regula generala ca o persoana nu poate fi in mai mult de trei consilii de administratie in acelasi timp (art. 142 Legea 31/1990). De la aceasta regula, legea admite unele exceptii.”

Descarca referat