Referat Impactul Proiectelor De Inovare Asupra Activitatii Firmei

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 29 Iunie 2016

Descriere Referat

Se stie că în ziua de azi un sistem economic nu poate acţiona eficient, mai ales la nivel micro, decât dacă se va modifica continuu în raport cu cerinţele mediului în care funcţionează şi cu evoluţiile celorlalţi factori ai sistemului, faţă de care nu trebuie, să ramână în urmă. Obţinerea unor soluţii tehnice mai economice, realizate într-o perioadă de timp mai redusă; reducerea consumului de materii prime şi materiale; realizarea unor prototipuri noi şi tipizarea lor; creşterea numărului de invenţii şi inovaţii, este absolut necesara.
Singura cale care permite atingerea unor asemenea obiective o reprezintă angajarea într-un proces de creativitate şi inovare continuă.
O parte coplesitoare a activităţilor care se desfăşoară în organizaţii sunt organizate astfel încât pot fi caracterizate ca fiind de rutină. Premizele unei activităţi de succes sunt garantate de organizaţiile care se caracterizează prin structurarea de sisteme pentru atingerea obiectivelor pe termen lung. 
Pentru a putea lua în consideraţie factorii de influenţă ai unui mediu care se dezvoltă în mod activ este necesară şi o anumită doză de flexibilitate. 
În organizaţiile mari chiar executarea planului de inovare este privită ca o activitate pe termen lung şi este revizuita de conducerea de vârf, care derulează diverse procese de înnoire (variaţii de modele, cosmetizări şi dezvoltări ulterioare) - totuşi fără a avea un grad foarte mare de inovare. Este necesară totuşi dezvoltarea unor noi generaţii de produse, astfel şi în organizaţiile mari, pe lângă organizaţia de bază se înfiinţează structuri ce vizează crearea unor noi proiecte - despre care se relatează în continuare.
În cadrul unui proiect trebuie realizat un plan care presupune anumite etape, cu următoarele caracteristici:
•Este foarte  bine încadrat în timp (are un  început şi un  sfârşit);
•Are scopuri foarte  bine definite sau definibile (sarcina, rezultat);
• Pentru organizaţia în cauză (firmă, administraţie, instituţie) planul are o specificitate (nu poate fi aplicat în aceeaşi formă sau forme asemănătoare în două cazuri diferite);
•Are o asemenea dimensiune încât este necesară o subdivizare pe sarcini diferite corelate, integrabile, legate unele de altele într-o ordine prestabilită;
• La realizarea planului iau parte, mai multe persoane şi compartimente din interiorul şi adeseori şi din exteriorul organizaţiei;
• Sarcinile diferite ale planului pot concura între ele, precum şi cu sarcini aparţinând altor proiecte pentru repartizarea, distribuirea diverselor resurse 
• Adeseori, în special în fazele iniţiale, apare nesiguranţa, riscul de a nu se realiza obiectivele proiectului, de a se depăşi termenul de realizare sau cheltuielile prevăzute

Extras din proiect:

"Un om inovant este un om care va fi tot timpul la curent cu ceea ce este nou, care ştie şi să privească şi să asculte şi să întrebe. O dată sesizată o şansă de a crea ceva nou, asemenea oameni imaginează produsul cu funcţiile sale, apoi îşi creează o imagine asupra cererii, atât calitative, cât şi cantitative.
Capacitatea unui om de a fi creativ şi inovant poate fi apreciata după o serie de criterii, între care:
1. Uşurinţa de a rezolva problemele dificile cu care se confruntă
Un individ creativ trebuie să fie capabil să identifice problemele ce aşteaptă a fi rezolvate, să vină cu idei care să ajute la rezolvarea lor şi apoi să le rezolve efectiv. A fi inovant înseamnă a fi capabil să furnizezi idei care să servească drept soluţii utile pentru problemele reale, trebuie deci să fii un om practic. Între trăsăturile unui om inventiv se mai pot reţine: spiritul de observaţie, curiozitatea, capacitatea de face numeroase conexiuni, de a se descurca într-o multitudine de elemente complexe.
2. Capacitatea de a-şi asuma riscuri calculate
Orice invenţie presupune schimbări şi muncă într-un domeniu oarecum necunoscut .De aceea, trebuie să fii pregătit să-ţi asumi un anumit risc, care este inerent.
3. Capacitatea de a conduce un colectiv de oameni
Capacitatea de a se impune ca lider răspunde cumva şi unei bune păreri asupra propriei capacităţi de a face faţă problemelor ce s-ar putea ivi. Este foarte puţin probabil ca un om cu o părere proastă despre sine însuşi ar putea fi vreodată un inventiv capabil să se abată de la rutină şi să imagineze ceva cu totul nou.
4. Uşurinţa de comunicare cu oamenii
Nu este suficient ca un om să aibă o mulţime de idei. El trebuie să fie capabil să le comunice, să intre într-un proces de schimb de idei şi de soluţii cu ceilalţi. 
5. O experienţă bogată în domeniu
Între capacitatea tinerilor de a răsturna lumea şi cerinţa de a fi foarte bine pregătit şi cu o experienţă în domeniu, nu există nici o contradicţie, aşa cum s-ar crede, a şti multe nu este nicidecum apanajul celor în vârstă.
6. Dorinţa de a se realiza în domeniu
Dorinţa de a se realiza este probabil argumentul care îl susţine pe omul inovant atunci când se luptă cu piedicile ce apar în munca de inovare .
7. Multă fantezie
A imagina legături între lucruri aparent disparate cere, fără îndoială, multă fantezie. Copiii nu duc lipsă de ea şi de aceea ei sunt consideraţi ca deosebit de inventivi. Despre mulţi inventatori s-a spus că în viaţa de toate zilele au fost nişte copii mari.
8. Optimism
Optimismul unui cercetător nu înseamnă să crezi că totul este simplu şi se va rezolva imediat, ci să fii convins că pentru orice problemă se poate găsi o soluţie, să abordezi lucrurile în mod pozitiv. "
Descarca referat