Referat Creditul Si Dobanda

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 05 Iunie 2016

Descriere Referat

        In acest proiect am tratat problematica creditului şi a dobânzii, detaliind informaţii despre mecanismul creditării şi rolul elementelor de creditare, despre diferenţele dintre formele creditului. Am discutat de asemenea despre mecanismul de formare a ratei dobânzii pe piaţa de capital şi monetară, analizând factorii care influenţează nivelul ratei dobânzii, dar şi despre moduri în care se poate calcula dobânda pentru diferite forme ale creditului.
        Indiferent de tipul de credit contractat, că este ipotecar, de consum etc, piesa de rezistenta, elementul central o constituie dobânda. Pe lângă comisioanele băncii, uneori şi acestea deloc de neglijat, dobânda este cea care face ca un credit să fie sau nu rentabil, sau măcar suportabil. Nesfârşite discuţii apar peste tot, în presa scrisă, la televizor, la locul de muncă despre nivelul corect al ratei dobanzii. Cati dintre noi insa se consulta cu un consilier juridic sau de politica monetara sau macar cu un functionar al bancii inainte de a incheia un contract de credit? Probabil nimeni nu o face, deşi realitatea ne-a arătat deja de atâţia ani că o clipă de neatenţie, o simplă clauză pe care nu am laut-o în seamă poate duce la consecinţe grave: imposibilitatea de a plăti din care decurge o serie întreagă de probleme, de la poprire pe salariu şi până la pierderea bunului pus garanţie, de exemplu.
        Pentru o persoană care nu are nicio pregătire în domeniul economic este imposibil să înţeleagă mecanismul creditelor şi dobânzilor. Astfel, nivelul dobânzii anuale efective (adică dobânda, comisioanele băncii, dobânda care poate fi variabilă sau fiză) sau moneda de împrumut sunt şi cel mai adesea rămân chiar şi pentru cei care deja au făcut credit, nişte necunoscute. Este greu de explicat şi mai ales de înţeles de ce trebuie să dăm mai mulţi bani la rata lunară atunci când creşte inflaţia sau când se modifică valoarea leului? Este desigur frustrant şi de neacceptat ca ceva ce aducea atâta speranţă, să devină o povară de nesuportat. Astfel, între atâtea lucruri neştiute, singurul criteriu după care ne ghidăm cei mai mulţi dintre noi atunci când vrem să facem un credit este încrederea în numele băncii: dacă este veche pe piaţa românească, dacă am auzit clienţi nemulţumiţi despre politicile lor bancare, dacă avem prieteni care au avut credite la ei, etc. La acestea se adaugă şi ambianţa sediului băncii, amabilitatea personalului şi rapiditatea, promptitudinea cu care rezolvă solicitările, existenţa unor servicii avantajoase pentru nevoile clienţilor etc. De altfel, din punct de vedere etimologic, creditul provine din latinescul creditum-credere care înseamnă exact acest lucru: a crede, a se încrede, a avea încredere. Acest sens al noţiunii de credit evidenţiază elementul esenţial, absolut necesar al existenţei unei operaţiuni de împrumut, înrederea. In cazul nostru, al acordării de credite, încrederea trebuie să fie reciprocă: banca are încredere în client că se va achita de datorii conform contractului încheiat şi că va fi un bun platnic, în timp ce clientul are încredere că banca nu i-a ascuns lucruri pe care ar fi trebuit să le ştie, cum ar fi de exemplu modificarea dobânzii după primul an.

Extras din referat:

        "Creditulbancar şi dobânda sunt două noţiuni care nu pot fi niciodată analizate separatpentru că sunt absolut dependente una de cealaltă. Deşi la un moment dat auexistat şi încercări de a credita persoane fizice fără perceperea vreuneidobânzi, ca în cazul creditelor doar cu buletinelor, ele s-au dovedit a fi uneşec. Indiferent dacă este pe termen scurt, mediu sau lung (perioada cea maimare de creditare este de 30 ani), creditul va avea anumite condiţii de rambursare,printre care cea mai importantă, cea a dobânzii.

            In linii mari, putem spune cădobânda depinde de interesul la acel moment al băncii. De exemplu, în atragereadisponibilităţilor pe diferite termene, băncile au în vedere termenele pe carepot investi banii prin operaţiuni de creditare. În cazul în care cererea decredite este mai mare pe termen scurt decât pe termen lung, banca va stabili înaşa fel condiţiile de acordare a creditelor încât să atragă mai multe depozitepe termen scurt. In acest caz, rata dobânzii (care se formează având la bazărata de referinţă a băncii centrale la care se adaugă atât coeficientulinflaţionist cât şi prima de risc) pe termen lung ar trebui mai mare decât ratadobânzii pe termen scurt. Paradoxal însă, dacă cererea de credite pe termenscurt este mai mare decât cea pe termen lung, banca va fi nevoită să calculezeîn aşa fel încât să remunereze mai favorabil depozitele pe termen scurt decâtcele pe termen lung.

            In economie, creditele sunt foarteimportante, ele jucând un rol esenţial în buna funcţionare a întreguluimecanism economic, în reluarea pe o scară extinsă a proceselor de producţie, derepartiţie şi consum. Rolul acesta se manifestă prin funcţiile creditului carerealizează în final finanţarea agenţilor economici pe baza disponibilităţilorlatente din economie. De exemplu, prin funcţia de emisiune a creditului serealizează crearea de noi mijloace de plată în economie, se realizează sporireamasei economice.

            Prin credite se poate vedeaeficienţa economică a agenţilor economici, el fiind şi un instrument prin carese poate stimula activitatea eficientă, profitabilă: agenţii economici cuprofit înregistrat la firmă pot primi credite fără restricţii, cu dobânzi mici,în timp ce răii platnici, ineficienţi, cu pierderi, cu deficienţe de gestiunepot avea un acces limitat la credite, cu condiţii suplimentare. Apreciereacalităţii debitorilor se poate face luând în considerare performanţele financiareale clienţilor, capacitatea lor de a-şi onora la scadenţă datoriile. În acestsens, în ţara noastră au fost eleborate norme şi regulamente care vizează modulde acordare a creditelor, limitele care se impun în acordare, dar şi modul declasificare a creditelor şi de constituire şi regularizare a previzioanelor derisc. Banca Naţională a României este cea care a luat această măsură careclarifică termenii şi condiţiile în care se pot efectua creditele.

            Dincolo însă de aceste aspecte teoretice,practica este diferită pentru fiecare dintre noi şi suntem îndemnaţi derealitatea concretă a societăţii în care trăim să fim precauţi când ne gândimla un credit, să analizăm cu responsabilitate şi seriozitate angajamentul pecare urmează să-l facem pentru că viitorul este imprevizibil."

Descarca referat