Referat Analiza Evaluarea Si Proiectarea Posturilor. Studiu De Caz Domo Retail

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 04 Iunie 2016

Descriere Referat

        Organizaţia presupune uniunea eforturilor indivizilor care oalcatuiesc. Procesul de organizare este prin urmare acela care grupeazăactivităţile necesare pentru atingerea tuturor obiectivelor organizaţiei, prinformarea grupurilor de muncă, respectiv prin diviziunea muncii în cadrulfirmei, desemnând autoritatea şi delegarea. Modul şi gradul de diviziune amuncii definesc posturile într-o organizaţie. Având un impact moral şimotivaţional deosebit, proiectarea posturilor trebuie să stea mereu în atenţia conducătorilorcompartimentelor de resurse umane, de fapt a tuturor cadrelor de conducere,chiar dacă ei nu sunt direct implicaţi în procesul efectiv, dat fiind faptul cătrebuie să cunoască impactul pe care îl are acest proces asupra celor ce ocupăposturile. Analiza posturilor sta la baza tuturor activităţilor legate deresursele umane. De exemplu, procesul de recrutare nu este posibil fără a seşti şi a se comunica cerinţele postului. În mod similar, este imposibil deproiectat un sistem de recompense fără ca postul să fie proiectat în mod clar.

Extras din referat:

        "Proiectarea posturilor defineşte cerinţele specifice muncii desfăşurate de un grup sau la nivel individual. Ea trebuie să răspundă întrebărilor: cum poate deveni performant un post, cine poate obţine performanţa pe postul respectiv şi în ce mod?

        Proiectarea posturilor trebuie să satisfacă mai multe cerinţe. Astfel, un post bine definit trebuie:

- să constituie un întreg, adică să cuprindă o sarcină identificabilă;  

- să aibă însemnătate pentru deţinătorul postului şi să presupună o activitate care să merite a fi îndeplinită; 

- să acorde deţinătorului postului libertatea de a lua deciziile necesare în îndeplinirea activităţii, în limitele constrângerilor impuse de organizaţie;  

- să dea posibilitatea ocupantului postului să-şi evalueze activitatea;  

- să ofere recompensele corespunzătoare efortului depus.

        Definirea postului în sine a cunoscut o evoluţie importantă, odată cu recunoaşterea faptului că acesta nu este numai o poziţie din structura organizatorică, însumând anumite sarcini, ci şi un mijloc prin care angajatul îşi asumă o responsabilitate, îndeplinind un rol bine definit în organizaţie. Iată de ce analiza posturilor este o activitate care ţine de gestiunea resurselor umane. Evidenţierea conţinutului postului reprezintă punctul de plecare al stabilirii standardelor de performanţă pe post, respectiv o cerinţă a obţinerii unei productivităţi ridicate. Astfel, drept componente ale postului sunt recunoscute în prezent următoarele: 

- obiectivele, respectiv definirea calitativă şi cantitativă a scopurilor avute în vedere la crearea postului, inclusiv perspectivele sale de evoluţie; 

- sarcinile, care reprezintă acţiuni clar formulate, orientate spre realizarea obiectivelor; 

- autoritatea, exprimând limitele în cadrul cărora titularul postului are dreptul de a acţiona, pentru îndeplinirea sarcinilor şi realizarea obiectivelor;   

- responsabilitatea, ca obligaţie a titularului de a îndeplini sarcinile derivate din obiectivele stabilite, privită ca o atitudine a angajatului faţă de celelalte componente ale postului."

Descarca referat