Referat Modalitati De Plata Ale Unei Societati Comerciale

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 09 Iunie 2016

Descriere Referat

        Referatul este structurat in trei capitole care au la randul lor mai multe subcapitole care, alaturi de cele 15 slideuri ale prezentarii in PowerPoint ofera un tablou al modalitatilor de plata ale societatilor comerciale. Astfel, primul capitol prezinta principalele instrumente de plata, in timp ce al doilea capitol realizeaza un studiu de caz pe o firma din Romania care comercializeaza produse cosmetice. Ultimul capitol este impartit in patru parti: prima parte analizeaza contabilizarea impobilizarilor corporale, a doua - contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, a treia - lucrarile contabile de inchidere a exercitiului financiar iar a patra - plata salariilor.

        Extras din referat:

        "Acreditivul documentar
            Acreditivul documentar reflectă un angajament scris prin care o bancă se obligă să efectueze plata în favoarea unui terţ sau, la ordinul acestuia, să plătească, să accepte sau să negocieze efecte de comerţ, pe baza documentelor care dovedesc expedierea mărfurilor conform contractului comercial internaţional.
            Participanţii la decontarea unui acreditiv documentar sunt:
-         ordonatorul, respectiv importatorul, care cere unei bănci să se angajeze în efectuarea plăţii;
-         banca emitentă, reprezentată de o bancă comercială care se angajează faţă de importator să plătească în anumite condiţii exportatorului contravaloarea mărfurilor livrate conform contractului;
-         beneficiarul acreditivului, respectiv societatea comercială ce livrează mărfurile la export;
-         banca confirmatoare care adaugă angajamentul propriu la cel al băncii emitente, cu privire la plata mărfurilor din contractul comercial internaţional;
-         banca avizatoare ce se angajează să anunţe exportatorul asupra deschiderii unui acreditiv documentar;
-         banca negociatoare, poate fi o altă bancă decât cea emitentă, şi este autorizată să primească documentele privind mărfurile livrate de la exportator şi să le achite;
-         banca trasă este acea bancă asupra căreia au fost trase cambii pe care le va achita la scadenţă.
            Acreditivul documentar reprezintă un angajament ferm al băncilor la efectuarea plăţilor, independent de contractul comercial internaţional. Independenţa acestui mecanism de plată rezultă din faptul că obligaţiile băncilor participante la decontare provin din clauzele înscrise în acreditiv şi nu din tranzacţia comercială. Denumirea acestei modalităţi de plată se explică prin faptul că banca este acreditată de către client să efectueze plata pe baza documentelor care dovedesc livrarea mărfurilor, conform contractului internaţional.
Funcţiile acreditivului documentar:
-         asigură derularea schimburilor economice internaţionale, prin garantarea plăţii de către importatori;
-         oportunitatea oferită exportatorului de a contracta un credit de la banca locală pe baza acreditivului irevocabil deschis în favoarea sa.
Clauzele acreditivului documentar:
-         denumirea şi adresa băncii emitente din străinătate care deschide sau la ordinul căreia se deschide acreditivul;
-         denumirea şi adresa băncii care confirmă sau deschide acreditivul la ordinul unei bănci;
-         numărul de ordine al acreditivului;
-         numele şi adresa importatorului;
-         numele şi adresa exportatorului;
-         condiţiile pe baza cărora beneficiarul acreditivului poate primi un credit documentar;
-         suma în valută care reprezintă obiectul acreditivului;
-         termenele intermediare şi finale de valabilitate a acreditivului;
-         descrierea mărfii pentru care se deschide acreditivul şi preţul în valută al mărfurilor;
-         enumerarea documentelor de expediţie care se vor prezenta de către exportator după livrarea mărfurilor sau prestarea serviciilor"
Descarca referat