Referat Valorificarea Deseurilor La Vinurile Albe De Calitate Superioara

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 22 Iunie 2016

Descriere Referat

        Proiectul analizeaza modul in care pot fi valorificate deseurile produse in urma aparitiei mult doritelor de noi, consumatorii, vinuri albe de calitate superioara.
        Evacuarea apelor uzate are loc prin colectarea apelor uzate care se face astfel:
Apele uzate menajere sunt evacuate dupa epurare în canalizarea stradală. 
Apele rezultate în urma procesului tehnologic, ca agent termic sau ca ingredient sunt colectate, epurate și evacuate în rețeaua orășenească. 
Apele pluviale de pe acoperişul incintei, dar şi apele colectate din gurile de scurgere sunt colectate prin rigole şi deversate în canalizarea pluvială.
In ceea ce priveste staţiile şi instalaţiile de epurare:
Apele uzate sunt trecute prin instalaţia de epurare iar apoi sunt refulate în canalizarea orașului.
Instalația de epurare se compune dintr-un decantor longitudinal bicopartimentat ce realizează reţinerea suspensiilor fine de la nivelul apei, prin intermediul sitelor înclinate. Colectarea suspensiilor, se realizează manual, iar după colectare acestea sunt depozitate într-un container special amenajat. 

Extras din referat:

        "Datorită preocupării din ce în ce mai mai accentuate asupra protecției mediului înconjurător, a luat naștere, un nou tip de vin, de natură ecologică, obținut atât prin folosirea unui minimum de substanțe chimice (aditivi chimici), cât și prin utilizarea unor tehnologii convenționale și nepoluante. 
Acest lucru a avut ca geneză faptul că în procesul de macerare fermentare se utilizeaza un compus chimic, dioxidul de sulf (SO2), care este un bun reducător și nucleofil, necesar pentru crearea unui sistem redox, pentru formarea compușilor sulfonici.  
Compușii sulfonici sunt substanțe tensioactive, cu grupe funcționale sulfonice, care ajunse în organismul uman se leagă ireversibil de proteinele din diverse țesuturi, deteriorând starea lor funcțională. De aceea, este necesară elaborarea de tehnici, procedee și metodologii pentru modernizarea producției alimentare în contextul cerințelor diversificării funcționale și comerciale a produselor alimentare, pentru asigurarea securității alimentare și a nutriției populației. 
Tehnologia de obținere a vinurilor ecobiologice folosește, indiferent de strugurii, macerarea-fermentarea pe bostină, în prezența taninului alimentar și a drojdiilor existente pe struguri sau a drojdiilor selecționate.
Taninul alimentar, care este un produs natural, un extract polifenolic din așchii de stejar, se introduce în locul dioxidului de sulf (SO2) pentru realizarea unui sistem redox optim, în vederea creșterii stabilității componentelor de: gust, aroma și culoare ale vinului.
Prin evitarea utilizării unor compuși chimici cum este SO2, mai ales în procesul de macerare-fermentare, se asigură proprietăți biologice superioare ale produsului finit, precum și purificarea mediului biologic de pesticide sau de metale toxice și, în consecință, obținerea calitatii ecobiologice.
Obtinerea unor vinuri ecobiologice necesită utilizarea în anumite faze/ operații tehnologice a unor procedee neconvenționale și nepoluante. Astfel, în etapa de macerare-fermentare a mustuielii, una dintre cele mai importante etape tehnologice, în locul dioxidului de sulf se utilizează aditivi naturali nucleofili, cu acțiune antioxidantă și antiseptică pentru stabilizarea și conservarea componentelor biologice din materia primă, cum ar fi antocianii, leucoantocianii, benzotropolonele, polifenolii, compușii esențiali ai vinurilor ce le dau aromă, culoare și gust."
Descarca referat