Referat Implicarea Principiilor Managementului Public In Conducerea Unei Unitati Administrativ Teritoriale

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 02 Iunie 2016

Descriere Referat

        Care sunt structurile administrative si cum pot fi apreciate calitatile lor? Prin ce se deosebesc activitatile economice din intreprinderile publice? La aceste intrebari, dar si la multe altele raspunde cursul acesta, in cele 7 capitole ale sale. Vorbim asadar despre 
- conceptul de management al administratiei publice (delimitari conceptuale ale notiunii, obiectul de studiu al stiintei managementul administratiei publice, principiile si misiunea administratiei publice)
- evolutia managementului administratiei publice, cu referire concreta la Republica Moldova
- controlul activitatii administratiei publice (necesitatea efectuarii controlului si diferitele tipuri de control)
- serviciile publice (organizarea, administrarea lor si procedura de incheiere a tranzactiilor publice)
- baza economica a administratiei publice locale
- relatiile cu publicul
- managementul municipal

Extras din referat:

        "Menţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor şi firmelor existente. Există două metode de acordare a ajutorului firmelor existente. Prima metodă presupune micşorarea piedicilor care stopează dezvoltarea întreprinderilor date, al doilea, stimularea cererii la producţia lor. Există patru piedici de bază care împiedică dezvoltarea întreprinderilor:
        Lipsa terenurilor. Multe firme sunt nevoite să-şi părăsească locul vechi de amplasare datorită lipsei terenurilor aferente care ar permite extinderea lor.
        Probleme legate de forţa de muncă. Multe întreprinderi, care îşi lărgesc activitatea au nevoie de forţă de muncă calificată, care poate lipsi în localitatea dată. Dacă întreprinderea este nevoită să atragă forţă de muncă din exteriorul localităţii date, pentru a completa locurile vacante, atunci localitatea dată nu are nici un câştig.
        În situaţia dată administraţia locală trebuie permanent să aibă grijă de pregătirea specialiştilor locali, în acest scop un ajutor real î-l pot acorda şcolile locale specializate în pregătirea diverşilor specialişti, în special reprofilarea şomerilor. 
        Lipsa resurselor necesare pentru întreprinderile noi şi cele care î-şi lărgesc activitatea. Întreprinderile mici de regulă nu au acces la resurse creditare pe termen lung cu o rată a dobânzii mică. Organele administraţiei publice locale pot stimula dezvoltarea întreprinderilor prin următoarele instrumente:
- acordarea garanţiilor;
- subsidii la rata dobânzii;
- programe de creditare a întreprinderilor mici de sectorul privat;
- utilizarea clădirilor şi spaţiilor din proprietate municipală, în calitate de investiţii în capitalul acţionar.
        Normativele locale, lipsa uni mecanism eficient de primire a deciziilor şi cointeresare a conducătorilor locali în dezvoltarea economiei locale. Proprietarii întreprinderilor locale de regulă privesc conducerea locală ca o structură birocratică, cu care este greu de conlucrat, care nu este interesat în prosperarea lor. Proprietarii deseori întâmpină greutăţi în descifrarea deciziilor şi  instrucţiunilor organelor publice locale. Pentru a soluţiona această problemă este necesar de întreprins următoarele acţiuni:
- toate deciziile şi instrucţiunile trebuie să fie scrise într-un limbaj accesibil;
- toate deciziile şi instrucţiunile referitoare la micul business trebuie să fie păstrate într-un singur loc, în măsura posibilităţilor să fie editate într-un îndrumar;
- este bune să fie întocmit un document unic cu lisat tuturor plăţilor suportate de către întreprinzătorii locali;
- aprobarea tuturor deciziilor este bine să fie efectuată de către un centru special, care ar colecta, clasifica păstra şi difuza informaţii privitor la toate programele de activitate la nivel local.
        Lipsa legăturilor cu businessul local. În goana după atragerea noilor întreprinderilor la nivel local de multe ori sunt uitate întreprinderile deja existente. Necesitate lor în servicii publice acordate de către organele locale de administrare nu sunt satisfăcute, iar conducătorii locali sunt ultimii care află despre problemele cu care  se confruntă antreprenorii şi de regulă prea târziu.
        Pentru a evita acest pericol este important de implementat un program de menţinerea a întreprinderilor existente. Pe lângă lichidarea cauzelor care stopează activitatea acestor întreprinderi, oferirea întreprinderilor a forţei de muncă necesară şi finanţare lor, perfecţionare instrucţiunilor existente, administraţia publică locală poate promova un program care ar evidenţia necesităţile întreprinderilor locale cât şi starea de lucruri la aceste întreprinderi."
Descarca referat