Referat Prescriptia Extinctiva Si Decaderea

 • Nota 10.00
 • 0 comentarii
 • Publicat pe 22 Ianuarie 2016

Descriere Referat

Extras din document

            Prescripția extinctivă are ca efect stingerea dreptuluila acțiune în sens material, nu însă și a dreptului la acțiune în sensprocesual. Așa-numitul drept la acțiune în sens procesual, reprezintă acelecomponente ale dreptului la acțiune constând în posibilitatea de a sesizaorganul de jurisdicție, de a formula cereri, de a propune probe, de a puneconcluzii, de a exercita căile de atac prevăzute de lege etc., în alte cuvinte,posibilitatea de a exercita mijloacele procesuale reglementate de lege și carealcătuiesc acțiunea civilă.

          Efecteleprescripției extinctive nu se produc de drept adică prin simpla împlinire atermenului de prescripție, fapt pentru care instanța de judecată nu poate săpună în discuția părților din oficiu intervenirea acesteia, ci doar la cerereapărții interesate care trebuie formulată în condițiile prevăzute de lege.

          Împlinireatermenului de prescripție nu stinge nici dreptul subiectiv civil și niciobligația corelativă acestuia care continuă să existe și ulterior acestuimoment.

          Însă după împlinirea termenului de prescripție, celobligat poate să refuze executarea prestației (art. 2506 alin.(2) Codcivil) astfel că obligația civilă care are ca obiect prestația respectivădevine o obligație civilă imperfectă lipsită de sancțiune, deci care nu poatefi adusă la îndeplinire prin activitatea de constrângere a organelor statului.

          În cazulîn care obligația a fost executată de bunăvoie după ce termenul de prescripțies-a împlinit, cel care a executat-o nu mai poate cere restituirea prestației,chiar dacă la data executării nu știa că termenul prescripției era împlinit(art. 2506 alin.(3) Cod civil).

          Deasemenea recunoașterea dreptului, făcutăprintr-un act scris, precum și constituirea de garanții în folosul titularuluidreptului a cărui acțiune este prescriptibilă sunt valabile, chiar dacă celcare le-a făcut nu știa că termenul de prescripție era împlinit. În acestecazuri sunt aplicabile regulile de la renunțarea la prescripție (art. 2506alin.(4) Cod civil).

          Renunțareala prescripție reprezintă o posibilitate pe care legea civilă o acordăsubiecților de drept de a renunța fie la prescripția împlinită fie labeneficiul termenului scurs pentru prescripția începută și neîmplinită, careîntărește caracterul dispozitiv al prescripției extinctive. Potrivit art. 2507Cod civil nu se poate renunța la prescripție mai înainte ca aceasta să înceapăsă curgă.

          Renunțareala prescripție este de două feluri: renunțare expresă și renunțare tacită. Cea tacitătrebuie să fie neîndoielnică și să rezulte numai din manifestări neechivoce(art. 2508 alin.(1) și alin.(2) Cod civil).

          Renunțareala prescripție reprezintă un act de dispoziție astfel că cel lipsit de capacitatea de a înstrăina sau, după caz, de a se obliganu poate renunța la prescripție (art. 2509 Cod civil). Așa cum se apreciază în literatura de specialitate capacitatea dea înstrăina sau de a se obliga evocă o aptitudine suplimentară capacității deexercițiu. Astfel nu pot renunța la prescripție cei care nu au capacitate deexercițiu și prin urmare nici capacitate de a înstrăina, cum sunt minorii șiinterzișii, dar și alte persoane care deși au capacitate exercițiu nu aucapacitate de a înstrăina sau de a se obliga, cum e cazul mandatarului generalal celui ce poate invoca prescripția, deoarece acesta este îndreptățit să facăîn numele celui pe care îl reprezintă, doar acte de conservare și administrare,iar renunțarea la prescripție este un act de dispoziție.

          Conformart. 2510 alin.(1) Cod civil dupărenunțare, începe să curgă o nouă prescripție de același fel, iar potrivitalin.(2) al aceluiași articol dacă parteaîndreptățită renunță la beneficiul termenului scurs până la acea dată, suntaplicabile dispozițiile privind întreruperea prescripției prin recunoaștereadreptului.

          În ceea ceprivește întinderea efectelor prescripției extinctive acestea se produc numaifață de renunțător nu și împotriva codebitorilor solidari ori ai unei obligațiiindivizibile sau împotriva fideiusorilor (art. 2511 Cod civil).

Descarca referat
 • Specificatii Referat Prescriptia Extinctiva Si Decaderea :

  • Tema: Prescriptia Extinctiva Si Decaderea
  • Tip de fisier: docx
  • Numar de pagini: 43 pagini
  • Nivel: Facultate
  • Descarcari: 0 descarcari
  • Accesari: 584 accesari
  • Nota: 10.00/10 pe baza a 0 comentarii.
  • Pret: 55 Monede
  • Pret aproximativ in lei: 220 RON (pretul variaza in functie de modalitatea de plata aleasa)
   Disponibilitate: In stoc! Comanda-l acum!
  • Taguri: prescriptie, extinctiva, decadere, drept, huridic,