Lucrare Managementul Resurselor Umane

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 25 Iunie 2016

Descriere Lucrare

        Managementul este constituit din totalitatea activităţilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care înglobează sarcinile conducerii, gestiunii, administrării şi organizării întreprinderii, pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică şi vizează ca prin adoptarea deciziilor optime în proiectare şi reglarea proceselor microeconomice să antreneze întregul colectiv de angajati pentru  a întreprinde şi a lucra, pentru a asigura unităţii un viitor solid şi eficace pe plan economic şi social.
        Managementul modern implică un mare număr de abilităţi şi orientări, dintre care multe inseamna abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei, contabilitate, dar şi matematică.         Managementul se bazeaza pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Intrucat managementul implică în mod necesar oameni, este esentiala deţinerea de abilităţi interpersonale - abilitatea de a lucra cu indivizii, dar şi cu echipe de lucru. Este evident ca pentru a avea succes, un manager trebuie să îndeplinească mai multe roluri şi funcţii.
        Domeniul managementului in ansamblul sau se intersectează cu multe de discipline : ştiinţe sociale, logică, filozofie, matematică, tehnologie informatică, relaţii internaţionale, lingvistică şi cultură. Pentru a fi bine pregătit, viitorul manager are nevoie de un bagaj bogat de cunoştinţe din domenii variate şi de abilităţi care să îi permită să îndeplinească o serie de funcţii; toate acestea îl vor ajuta să îşi îmbunătăţească din punct de vedere calitativ deciziile şi abilităţile
        Vorbim asadar in aceasta lucrare de licenta despre managemtnul resurselor umane, analizand global fiecare latura a domeniului.

Extras din referat:

        Managementul resurselor umane reprezinta complexul de activităţi, ce urmareste utilitarea eficientă a “capitalului uman”, în scopul realizării obiectivelor organizaţionale, totodata cu asigurarea condiţiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaţilor şi implicit, motivarea acestora în a fi loiali organizaţiei.
Managementul resurselor umane reprezintă o abordare strategică a posibilităţilor de atragere, formare, dezvoltare, conducere-utilizare şi motivare, prin intermediul cărora orice organizaţie îşi poate asigura atingerea, cu succes a ţelurilor propuse.
Se poate spune, că orice problemela legata de procesul conducerii oricărei activităţi, de natură economică, socială sau politică au ca element comun factorul uman.
        Succesul în afaceri este determinat de capacitatea sa de a identifica nevoile consumatorilor şi de a oferi produse care să le satisfacă. Pentru întreprindere, rezultatele există numai în exterior, în timp ce în interiorul său nu există decât costuri.
        Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei pentru realizarea obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor cu eficienta maxima.
        Totodată, prin natura sa, omul trăieşte şi acţionează în colectivitate, face parte din anumite grupuri de care se simte mai mult sau mai puţin ataşat, grupuri care la rândul lor interacţionează cu alte grupuri. 
        Evoluţia practicii şi gândirii manageriale a determinat specialiştii sa-si focalizeze studiile  de la factorul material către resursa umana. S-a ajuns astfel la concluzia că individul este mai mult decât o simplă componentă a factorilor productivi, iar managementul resurselor umane, trebuind să ţină seama de o serie de caracteristici ce scapă calculului economic
        Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a celorlalte resurse. 
        Analiza situaţiilor conflictuale a condus la identificarea a trei tipuri de corelaţii fundamentale, privind apariţia, evoluţia şi amplanarea conflictelor: 
conflictul este inevitabil, iar amplanarea sa este imposibilă; 
conflictul este inevitabil, dar încheierea unui acord între părţi este posibilă; 
conflictul nu este inevitabil, dar realizarea unei înţelegeri de către părţi nu este posibilă.
Managementul grupurilor s-a dezvoltat fără precedent în ultimul deceniu, ca o consecinţă a faptului că munca în echipă este apreciată, în prezent ca fiind “cheia” managementului modern.
Accentul deosebit pus pe munca în echipă este justificat de necesitatea creşterii eficienţei activităţilor.
        S.C. “ARGUS” S.A. din lucrarea prezentată este o unitate patrimonială dintre cele mai rentabile, din Constanta.
Indicatorii de eficienţă reflectă o lichiditate şi solvabilitate perfectă, fapt pentru care societatea comercială are credibilitate şi  garanţie morală  faţă de unitatea bancară, furnizori. Rentabilitatea ridicată îi permite să capitalizeze profitul, sau să achite profitul net sub formă de dividende, fiecăreia în proporţie cu ponderea la capitalul social.
Se poate deduce faptul că tot personalul societăţii comerciale este conştient de importanţa seriozităţii, punctualităţii la locul de muncă, având în vedere că aproape 100% din personal este cooproprietar, deci fiecare om este cointeresat direct în obţinerea de rezultate favorabile.
Prin introducerea sistemului de salarizare de tip “acord individual” fiecare individ-salariat este retribuit după calitatea şi cantitatea muncii prestate.
Pentru exerciţiul financiar 2000 se prevede creşterea substanţială a volumului de producţie, respectiv venituri totale de 60.000 mil. lei, iar cheltuielile aferente veniturilor de 42.000 mil. lei.
Societatea comercială are şi o situatie favorabilă atât din punctul de vedere al aprovizionării cu materii prime şi  materiale care se produc în zona municipiului, cât şi din punctul de vedere al desfacerii produselor.
Personalul are condiţii de muncă destul de bune, salariul satisfăcător, conflictele de muncă aproape că nu sunt sau dacă totuşi  apar  se rezolvă pe loc fără mari probleme"
Descarca lucrare