Lucrare Particularitati Ale Salarizarii In Cadrul Administratiei Nationale A Penitenciarelor

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 27 Iunie 2016

Descriere Lucrare

        Problemele legate de salarizare se află la baza celor mai multe conflicte de muncă. Determinarea nivelului salarial afectează în mare măsură echilibrul financiar al firmei și cel social între diferite categorii de salariați, precum și situația materială și gradul de motivare a fiecărui salariat.
Faptul că înregistrarea în contabilitate a veniturilor de natură salarială este o activitate complexă care se rezumă la utilizarea mai multor conturi. Cele mai importante conturi, care reflectă stingerea datoriilor entității față de personal, sunt 4210000 ,,Personal-salarii datorate” și 7700000 ,,Finanțarea de la buget”. Plata salariilor se face, mai exact, din bugetul trezoreriei statului la care unitatea-penitenciar are un cont deschis special pentru cheltuielile cu personalul, iar personalul va primi banii prin virament pe cardurile personale de credit.
Cea mai pregnantă problemă privind înregistrarea în contabilitate a veniturilor salariale este absența unei legislații solide care să fie folosită drept etalon de către funcționarii care au această responsabilitate. In acest moment legea 284/2010 se aplică etapizat și pot apărea multe probleme legate de interpretarea eronată a legii. Normal ar fi ca legiuitorii să fie mai preciși, pentru că este vorba despre un număr mare de angajați care practic trăiesc din remunerația pe care o primesc lunar, remunerație care, de fapt, afișează rezultatul muncii lor depuse. Totodată, angajații nu vor mai fi confuzi, știind de la bun început la ce să se aștepte și, astfel, nu le va fi afectată motivația de a munci având în vedere că povara fiscală apasă greu pe umerii lor.
O altă problemă destul de des întâlnită este lipsa unui program informatic actualizat pentru calcularea veniturilor salariale. In cazul salariilor există o serie de particularități care nu pot fi calculate decât cu anumite programe costisitoare și care, datorită limitării bugetului, nu este permisă actualizarea acestora atât de des pe cât se cere, pe cât este nevoie. 
Experții de la minister ar putea încerca redactarea unui program adecvat, deoarece este foarte greu să lucrezi rapid și eficient în condițiile în care aceste programe se schimbă frecvent, modalitatea de lucru cu acestea necesitând timp de înțelegere.
Salarizarea și înregistrarea în contabilitate a veniturilor salariale sunt probabil cele mai importante activități ale compartimentului financiar, deoarece stabilesc valoarea remunerației primite de cea mai importantă resursă a organizației (cea umană) și trebuie să fie în permanență făcute cu profesionalism pentru a-i plăti fiecărui angajat în parte cât merită pentru munca depusă. 
În concluzie, pentru ca societatea să nu provoace un ,,handicap” oamenilor, că cel mai bine ar fi ca legislațiile care sunt în vigoare să se și aplice, nu doar să se publice, pentru ca populația să înțeleagă că plata contribuțiilor este, până la urmă, un rău necesar și nimeni nu favorizează pe nimeni, păstrându-se echilibrul și respectându-se cel mai important dintre principii, cel al egalității (între sexe).

Extras din referat:

"BILETELE DE ODIHNĂ, TRATAMENT ȘI RECUPERARE:
Se acordă în limita disponibilităților bugetare alocate, a numărului de locuri aprobate și numai pe perioada concediilor de odihnă, o singură dată pe an. De aceste drepturi pot beneficia și soțul/soția funcționarului public, copiii acestuia cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care urmează cursurile unei unități de învățământ preuniversitar, acreditată conform legii, precum și copiii cu handicap aflați în îngrijirea familiei funcționarului public.
Conform Hotărârii nr. 1946/10 noiembrie 2004, contribuțiile care trebuie plătite de către funcționarul public pentru aceste bilete se stabilesc în funcție de mai multe criterii, ca și restituirea acestora. De exemplu, contribuția pentru bilete se stabilește ca fiind 50% din prețul integral al biletului de odihnă atunci când beneficiarul acestuia este funcționarul public din sistemul administrației penitenciare sau soțul/soția acestuia, 50% din contribuția părintelui funcționarului public atunci când beneficiarul acestui bilet este copilul său sau prețul integral atunci când soțul/soția funcționarului public nu face parte din categoria persoanelor care pot beneficia de aceste bilete în condițiile legii. Diferența de preț pentru aceste bilete, până la acoperirea integrală a contravalorii acestora, se suportă din bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Biletele se pot restitui atât din motive medicale (deces în familie, internare) alături de documente justificative când titularul nu mai poate ajunge în stațiune, cât și din motive personale (titularul renunță la bilet, cu condiția ca anunțarea structurii specializate să se realizeze cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data înscrisă pe bilet). Contribuția se restituie integral beneficiarului și în situația în care acesta, deși s-a prezentat la data înscrisă pe bilet în stațiune, nu a fost cazat, prezentând, de asemenea, motivația sa scrisă la structura specializată din cadrul unității prestatoare de servicii balneare.
A se lua în calcul faptul că durata unei serii de odihnă, tratament și recuperare este cuprinsă între 10 și 18 zile. Pentru acordarea acestor bilete se va avea în vederea îndeplinirea cel puțin a unuia dintre următoarele criterii esențiale: periculozitatea, nocivitatea și dificultățile condițiilor concrete de muncă ale solicitanților, evidențierea prin acte exemplare de devotament și curaj, sau înalta probitate profesională și morală.
Pe durata concediilor de odihnă, a concediilor de studii plătite sau a învoirilor plătite, posturile funcționarilor publici din sistemul administrației penitenciare NU pot fi încadrate cu alte persoane, urmând ca sarcinile de serviciu ale acestora să fie redistribuite.
Acordarea drepturilor de echipament:
Dintre articolele de echipament la care au dreptul funcționarii publici cu statut special se asigură uniforma de ceremonie (pentru ofițeri), uniforma de oraș și de serviciu (atât pentru ofițeri, cât și pentru agenți). 
Uniforma de ceremonie se poartă atât iarna, cât și vara la oficierea unor evenimente protocolare, iar femeile primesc, la cerere, pălărie în loc de șapcă și fustă în loc de pantalon lung.
Uniforma de oraș se poartă facultativ la diferite festivități organizate, dar obligatoriu la ordinul directorului unității, de aceea este necesară și distribuită întregului personal.
Uniforma de serviciu reprezintă, de fapt, ținuta de zi cu zi a funcționarilor publici.
Elementele componente ale uniformelor necesare întregului personal, indiferent de munca prestată, sunt următoarele: șapcă/pălărie/bonetă, sacou cu pantalon lung, cămașă albă, pantofi negri pentru ceremonie, fular alb, cravată pentru ceremonie, căciulă, bluzon bleumarin, scurtă din tercot bleumarin cu mesadă și guler din blană, impermeabil bleumarin pentru ploaie, cămașă bleu, cămașă-bluză cu mânecă scurtă bleu, pantofi negri (de vară și de iarnă) din piele/ghete/bocanci (pentru femei se distribuie o pereche de cizme scurte și o pereche de pantofi cu toc), mănuși negre din piele, curea neagră, ciorapi bleumarin, pantaloni bleumarin din tergal pentru vară, panaloni camgarn bleumarin de iarnă, pulover bleumarin cu anchior cu și fără mâneci.
De asemenea, normele de echipament prevăd articole și cantități de echipament și materiale care se asigură gratuit, precum insigne, embleme și grade. Drepturile de echipament se stabilesc anual, în funcție de cantitatea și durata de serviciu prevăzute în norme, se acordă gratuit și în limita echivalentului valoric al cotei-părți anuale a articolelor prevăzute în norme, corespunzător încadrării în statele de organizare. Personalul care este obligat să poarte ținută civilă datorită activității pe care o desfășoară poate primi aceste drepturi sub formă bănească, integral sau nu, urmând ca diferența să constea în articole de echipament pentru completarea uniformei. Însă, la cerere, se pot solicita doar articolele și cantitățile prevăzute în norme sau substituirea acestora, în funcție de limita stocului disponibil.
Acolo unde sunt restanțe, acestea se asigură, cu prioritate, până la data de 30 iunie a anului următor, iar cele în bani se pot acorda până la sfârșitul anului următor  (în cazul în care nu a fost posibilă acordarea echipamentului la temenul legal). Desigur că articolele de echipament sau sumele de bani corespunzătoare acestora neridicate de cel puțin trei ani consecutivi nu se mai acordă, deoarece nu se consideră a fi restanță, ci se apreciază că persoana în cauză nu a mai avut nevoie de acestea.
În caz de demisie, funcționarul public restituie contravaloarea echipamentului primit în natură sau bani, în limita cotei-părți corespunzătoare lunilor rămase până la sfârșitul anului.
Funcționarii publici femei și bărbați care beneficiază de concediu pentru creșterea și îngrijirea copiilor până la vârsta de doi ani sau de concediu pentru îngrijirea copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de trei ani primesc integral drepturile de echipament."
Descarca lucrare