Curs Tehnici De Comunicare In Cadrul Hotelului Rin Grand

  • Nota 10.00
  • 0 comentarii
  • Publicat pe 25 Februarie 2017

Descriere Curs

Extras din referat:

        Formele comunicării
      Literatura de specialitate semnalează existenţa mai multor forme de comunicare, pentru a căror delimitare se folosesc o serie de criterii specifice. Cele mai importante sunt în cele ce urmează:
         I. În funcţie de natura şi numărul celor cărora le este destinat mesajul, comunicărea poate fi: 
        1. Comunicare intrapersonală, când receptor al unui mesaj este chiar emiţătorul acestuia; individul comunică cu sine însuşi, procesul derulându-se, de regulă, în mintea sa. 
        2. Comunicarea interpersonală, care are loc între două persoane diferite, fiecare dintre acestea asumându-şi, pe rând, rolul de emiţător şi de receptor de mesaje. 
        3. Comunicarea intragrup, când comunicarea se desfăşoară între persoane care fac parte din acelaşi grup (familie, grupă de studenţicolectiv de muncă ş.a.); un membru al grupului, în calitate de emiţător, se adre- sează celorlalţi, consideraţi destinatarii mesajului emis. În acest caz, în poziţia receptorului nu se mai află un individ, ci mai multe persoane, aparţinând aceluiaşi grup.
         4. Comunicare intergrup, ce se realizează între două sisteme diferite, care funcţionează, fiecare, după propriile reguli. În procesul de comunicare, cele două sisteme au, alternativ, rolul de emiţător şi rolul de receptor (pentru exemplificare, se poate considera relaţia dintre două întreprinderi diferite - furnizorul de materii prime şi beneficiarul acestora, sau relatia dintre o întreprindere şi anumite organe ale statului). 
        5. Comunicare în masă, ce presupune emiterea de mesaje către un public larg, care poate include atât indivizi, cât şi organizaţii. 

Descarca curs